sunshine
School View

Croeso i Ysgol Tremoilet

 

 Yn Byw a Dysgu Gyda'n Gilydd
Gwneud ein Gorau Bob Amser

Rydyn ni’n credu bod Ysgol Tremoilet yn ysgol arbennig. Ysgol fach yw Tremoilet ond rydyn ni’n teimlo fel teulu mawr, teulu hapus iawn.  

Rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi’n ffeindio'r wefan hon yn ddefnyddiol. Gallwch chi weld rhai o’r profiadau y byddwn ni’n cynnig i’n disgyblion. 

Os ydych chi’n ystyried rhoi eich plentyn neu blant yn ein hysgol ni, dewch i ymweld â ni. Byddwch chi’n cael croeso cynnes iawn. 

Cysylltwch â’r ysgol, drwy e-bost neu ar y ffôn, os hoffech chi fwy o wybodaeth am ein hysgol.